Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2017

rudazolza
19:27

March 29 2017

rudazolza
14:56
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialexxie lexxie

March 13 2017

rudazolza
20:17
Napisz, zadzwoń, przyjdź, przytul. 

February 22 2017

rudazolza
20:52
straciłam dwa lata wspomnień na zupie i teraz nie wiem na czym stanęłam

February 15 2017

rudazolza
21:15
5888 5c26
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
rudazolza
21:15
4204 b321
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin

February 13 2017

rudazolza
21:09
6701 7375
Reposted fromdelain delain viairmelin irmelin

July 10 2015

rudazolza
12:32
1378 96e0
rudazolza
12:31
8988 92db 500
Reposted fromrol rol
rudazolza
12:31

"Myliło mi się najprawdopodobniej całe życie."

— Małgorzata Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming vialexxie lexxie
rudazolza
12:20
2542 5468 500
Buszujący w zbożu
Reposted fromcorin corin viamysli-wloczykija mysli-wloczykija

July 09 2015

rudazolza
10:37
19:19, 20:20, 21:21, 22:22, 23:23... cholera, przecież wiem, że o mnie nie myślisz
— 23:23

July 07 2015

rudazolza
10:37
6391 4d34 500
Reposted fromrol rol vialexxie lexxie

July 06 2015

rudazolza
13:05
5943 a679
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaLookrecja Lookrecja
rudazolza
13:03
3686 195d
Reposted fromfelicka felicka viamyteatime myteatime
rudazolza
13:01
5275 366d
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata vialexxie lexxie
rudazolza
13:01
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyteatime myteatime

July 02 2015

rudazolza
11:16
6027 9765
Reposted fromrol rol

June 29 2015

rudazolza
16:24
6506 4d0e 500
Reposted fromkix kix viarational rational
rudazolza
15:28
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl