Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 09 2018

rudazolza
19:22

March 22 2018

rudazolza
21:15
Spotkamy się jeszcze?
rudazolza
20:17
rudazolza
20:12
5027 1949 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viairmelin irmelin
rudazolza
20:11

March 18 2018

rudazolza
13:27
1598 d6c2
Reposted fromfriends friends viaOnly2you Only2you
13:26
Trzeba wiedzieć kiedy skończyć. Papierosa, dogryzanie ludziom, upijanie się i miłość. Zwłaszcza miłość.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromsoplica soplica viaMsChocolate MsChocolate
13:26
Trzeba wiedzieć kiedy skończyć. Papierosa, dogryzanie ludziom, upijanie się i miłość. Zwłaszcza miłość.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromsoplica soplica viaMsChocolate MsChocolate

March 11 2018

rudazolza
19:50
3630 4bb5 500
rudazolza
19:44
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
rudazolza
19:39

March 05 2018

rudazolza
20:13
7147 f001 500
Reposted fromnutt nutt vialudzo ludzo
rudazolza
20:08
8385 ad94
Reposted fromonlyman onlyman viajrb jrb

March 04 2018

rudazolza
21:39
Jesteśmy tak nieznośnie platoniczni...
Reposted bybrakperspektyw brakperspektyw
rudazolza
21:37
Jeżeli mężczyzna widzi silną kobietę, która radzi sobie ze wszystkim sama, powinien pogłaskać ją czule po głowie, pocałować w czoło i utulić ją do snu. 
Silne kobiety nie urodziły się niezniszczalne. Musiały dużo przejść i wycierpieć, aby przybrać zbroję. 
Niczego nie potrzebują tak, jak szansy, by poczuć się słabą i małą w ramionach mężczyzny, który im na to pozwoli.
— deliriavisionary.soup.
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viawaflova waflova
rudazolza
18:11
Jesteśmy zdystansowani, nieczytelni w relacjach, bo wydaje się nam, że wtedy trudniej będzie nas skrzywdzić. Ze strachu rezygnujemy z szansy na zbudowanie czegoś prawdziwego z drugim człowiekiem. Warto z tego wyjść. Zaryzykować chociaż raz.
— Ireneusz Czop w rozmowie z Moniką Sobień w magazynie "WeMen"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
rudazolza
18:08

March 01 2018

rudazolza
21:17
Samotność nie jest naturalnym stanem; wszystko wokół występuje w parach – poduszki w sypialni, palniki w kuchence, a nawet baterie w latarce. Samemu może i dobrze się mieszka, ale zasypia fatalnie.
— Piotr Adamczyk "Pożądanie mieszka w szafie"
rudazolza
20:58
0990 6b8a 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
rudazolza
20:58
Zbyt często mylony brak czasu 
z brakiem szczerych chęci.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl